Preskočiť na obsah

Komisie OZ

Komisia stavebná a životného prostredia

Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák, Ľuboslav Chvasta

Komisia pre šport, kultúry a mládeže

Jozef Tirpák, Ján Béreš, Milan Cvoreň

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ján Béreš, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák

Komisia pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku

Ľuboslav Chvasta, Milan Cvoreň, Ján Béreš

Komisia finančná a pre inventarizáciu majetku

Milan Cvoreň, Mgr. Marta Tkáčová, Ľuboslav Chvasta