Obecné zastupiteľstvo

Jozef Tirpák

Poslanec

Ján Béreš

Poslanec

Milan Cvoreň

Poslanec

Ľuboslav Chvasta

Poslanec

Mgr. Marta Tkáčová

Poslankyňa