Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu, je otvorená každú stredu od 15:00 do 17:00 hod. a pre obyvateľov obce poskytuje tiež prístup na internet.