Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č, 1/2024 obce Oreské o poskytovaní finančných príspevkov jednotlivcom