Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 27. marca 2023
Kategória

Prílohy