Rozhodnutie-Prepojovaví plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť“

Zverejnené
30. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2023 − 13. apríla 2023
Kategória

Prílohy