Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2023o poplatkoch vyberaných obcou Oreské