Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oreské

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 24. apríla 2023
Kategória

Prílohy