Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
INFOCITY s.r.o., Michalovce
Zmluva poskytnutie služieb
14.04.2017
Obec Oreské
JUDr. M.Pavlík, Michalovce
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
1.7.2017
31.12.2018
Obec Oreské
INITED s.r.o. prevádzka Michalovce
Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb vo VO
1.7.2017
31.12.2018
Obec Oreské
Združené obce - HK
Zmluva o spoločnom HK
19.7.2017
Obec Oreské
Mgr. Anna KOsánová
Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých o obcí
21.07.2017
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda
1.10.2017
31.3.2018
Obec Oreské
Základná škola T.J.Moussona Michalovce
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
01.09.2017
31.12.2017
Obec Oreské
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov nad Topľou
Kúpna zmluva
11.9.2017
Obec Oreské
DELI-Ing. Jaroslav Ďurovčík, Krásnovce
Rámcová zmluva
14.9.2017
31.12.2018
Obec Oreské
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda - zákon è. 417/2013 Z.z.
1.4.2017
30.9.2017
Obec Oreské
ZŠ. Okružná 17, Michalovce
Zmluva o poskytnutí finanèných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
7.3.2017
30.6.2017
Obec Oreské
ZŠ T.J. Moussona, Michalovce
Zmluva o poskytnutí finanèných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
1.3.2017
31.12.2017
Obec Oreské
Ing. Slávka Molèanyiová, PhD.
Zmluva o poskytovaní audítorskych a poradenských služieb
2.2.2017
30.6.2017
Obec Oreské
Slovak Telecom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
1.2.2017
31.1.2019
Obec Oreské
Marta Rudòanská
Dodatok k Zmluve è.1/2013 o poskytovaní sluýieb
19.1.2017
-
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva pre poistneie zodpovednosti
11.1.2017
11.1.2018
Obec Oreské
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Dohoda
1.1.2017
31.12.2017
Obec Oreské
Komunálna poisňovòa, a.s.
Poistná zmluva - úrazové poistenie
1.1.2017
31.12.2017