Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
Medialtel spol. s r.o.
Zmluva o uverejnení inzercie
5.12.2016
-
Obec Oreské
Dátové centrum obcí a miest
Zmluva o pripojení k informačnému systému
12.10.2016
-
Obec Oreské
INITED, s.r.o.
Odborné služby vo verejnom obstarávaní
10.6.2016
-
Obec Oreské
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava
Úrazové poistenie UoZ
2.1.2016
31.12.2016
Obec Oreské
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava
Úrazové poistenie UoZ
2.2.2016
31.12.2016
Obec Oreské
Stromservis, s.r.o. Poprad
Výrub stromu
3.3.2016
-
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda o vykonávaní MOS pre obec
1.4.2016
30.9.2016
Obec Oreské
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
Zmluva o poskytovaní služieb
8.4.2016
29.4.2016
Obec Oreské
SPP, a.s. Bratislava
Dodatok k zmluve o odbere plynu
21.4.2016
-
Obec Oreské
Nadaácia POMOC JEDEN DRUHÉMU, Hlohovec
Príspevok na rehabilitáciu
22.4.2016
-
Obec Oreské
Nadácia SPP, Bratislava
Poskytnutie finančného príspevku
2.5.2016
-
Obec Oreské
Mesto Michalovce
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
9.5.2016
-
Obec Oreské
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
10.6.2016
-
Obec Oreské
Elektroservis VV
Kúpna zmluva
30.8.2016
-
Obec Oreské
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
10.6.2016
-
Obec Oreské
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dohoda
19.9.2016
-
Obec Oreské
Gréckokatolícka farnosť
Zmluva o poskytnutí dotácie
24.9.2016
-
Obec Oreské
Mesto Michalovce
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
21.10.2016
-