Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
M. Hajdučko a D. Hajdučková
Obec Oreské
Zriadenie vecného bremena
26.2.2015
-
Obec Oreské
RK cirkev, farnosť Staré
oprava zvonov
1.3.2015
31.12.2015
Obec Oreské
Mesto Michalovce
Poskytnutie FP na zabezpečenie ZV
9.3.2015
30.6.2015
Obec Oreské
Slovak Telekom a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
12.03.2015
-
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda o vykonávaní MOS pre obec
31.3.2015
30.9.2015
Obec Oreské
Hatalovčan, o.z.
vystúpenie FS
7.4.2015
10.5.2015
Obec Oreské
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
Dodatok k zmluve
13.4.2015
-
Obec Oreské
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
Služby ochrany ped požiarmi a BOZP
24.4.2015
-
Obec Oreské
Sociálna poisťovňa, Bratislava
Dohoda o poskytovaní údajov
9.7.2015
-
Obec Oreské
T-Com, a.s. Bratislava
Dodatok k zmluve o pripojení
10.7.2015
-
Obec Oreské
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
Zmluva o poskytovaní služieb
21.7.2015
-
P. Stričko, Bc. A. Stričková
Obec Oreské
Predaj pozemku
4.8.2015
-
Obec Oreské
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
Oplotenie cintorína
2.9.2015
-
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda o vykonávaní MOS pre obec
30.9.2015
31.3.2016
Obec Oreské
Mesto Michalovce
Poskytnutie FP na zabezpečenie ZV
12.10.2015
31.12.2015
Obec Oreské
Mesto Strážske
Zriadenie SOÚ
1.1.2016
-
Obec Oreské
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
Dodatok k zmluve - BRO
18.12.2015
-
Obec Oreské
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
Dodatok k zmluve - oleje a tuky
1.1.2016
-
Obec Oreské
Natur Pack, a.s. Bratislava
Zmluva o budúcej zmluve
21.12.2015
-