Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Gabriel Jančisko, Oreské
Obec Oreské
pôžička
16.1.2014
31.12.2014
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa, Bratislava
poistenie UoZ
1.2.2014
31.12.2014
Obec Oreské
Mesto Michalovce
záujmové vzdelávanie žiakov
10.2.2014
-
Obec Oreské
Ľudomír Ludvík WINDOORS
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov na zber použitého šatstva
18.3.2014
-
Obec Oreské
SPP, a.s. Bratislava
dodatok k zmluve o odbere ZP
28.4.2014
-
Obec Oreské
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
audit
30.5.2014
-
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa, Bratislava
poistenie UoZ
1.7.2014
31.12.2014
Obec Oreské
Mediatel, spol. s r. o. Bratislava
inzercia (Zlaté stránky)
23.10.2014
-
Obec Oreské
Mesto Michalovce
záujmové vzdelávanie
27.10.2014
-
Obec Oreské
Ján Harakaľ, Oreské
kúpna zmluva
27.10.2014
-
Obec Oreské
Mesto Strážske
záujmové vzdelávanie
18.11.2014
-
Obec Oreské
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
vykonávanie PZS
29.12.2014
-
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa, Bratislava
poistenie UoZ
1.1.2015
31.12.2015