Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
COOP Jednota, Michalovce
nájom nehnuteľnosti
1.1.2013
31.12.2017
Obec Oreské
Rastislav Bašista, Michalovce
výkon činnosti technika PO
2.1.2013
31.12.2013
Obec Oreské
Marta Rudňanská, Michalovce
kontrola účtovníctva
1.1.2013
31.12.2013
Obec Oreské
IFOsoft, v.o.s. Prešov
dodávka SW
23.1.2013
23.7.2014
Obec Oreské
VSE, a.s. Košice
zmluva o pripojení
24.1.2013
-
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
úrazové poistenie UoZ
1.2.2013
31.12.2013
Mesto Michalovce
Obec Oreské
záujmové vzdelávanie
15.4.2013
30.6.2013
Gréckokatolícka eparchia Košice
Obec Oreské
záujmové vzdelávanie
10.4.2013
31.12.2013
Gréckokatolícka eparchia Košice
Obec Oreské
oprava strechy a oplotenia
27.5.2013
31.12.2013
Obec Oreské
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
audit
16.4.2013
17.6.2013
Obec Oreské
Prima Banka Slovensko, a.s. Žilina
dodatok k úverovej zmluve
8.7.2013
-
Obec Oreské
Prima Banka Slovensko, a.s. Žilina
dodatok k úverovej zmluve
8.7.2013
-
Obec Oreské
Stavena, s.r.o. Michalovce
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8.8.2013
-
Obec Oreské
Agrodružstvo Staré
darovacia zmluva
23.8.2013
-
Obec Oreské
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom (bio)
10.12.2013
-
Obec Oreské
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom (NO)
10.12.2013
-
Obec Oreské
Marta Rudňanská, Michalovce
kontrola účtovníctva - dodatok
1.1.2014
-