Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
Marta Rudňanská, Michalovce
kontrola účtovníctva
1.1.2012
31.12.2012
Obec Oreské
Geodetické práce Smatana, s.r.o. Košice
protipovodňové opatrenia
29.3.2012
-
Obec Oreské
Enviroline, s.r.o. Košice
protipovodňové opatrenia
29.3.2012
-
Obec Oreské
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
audítorské služby
16.5.2012
15.6.2012
Obec Oreské
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Staré
stavebné úpravy kostola
22.5.2012
-
Obec Oreské
Prima Banka Slovensko, a. s.. Žilina
termínovaný úver
10.7.2012
-
Obec Oreské
Prima Banka Slovensko, a. s.. Žilina
úver
10.7.2012
-
Obec Oreské
GEOLAND TOP, s.r.o. Sobrance
protipovodňové opatrenia
12.11.2012
-