Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
Minet Slovakia, s.r.o. Michalovce
telefonická služba VoIP
27.1.2011
-
Obec Oreské
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
správa a údržba webstránky
16.2.2011
-
Obec Oreské
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
zhotovenie stavby
2.3.2011
-
Obec Oreské
Fúra, s. r. o. Košice
dodatok k zmluve – vývoz NO
7.3.2011
-
Obec Oreské
Zempl. knižnica G. Zvonického, Michalovce
doplňovanie knižničného fondu
7.3.2011
-
Obec Oreské
Playsystem, s. r. o. Košice
vybudovanie detského ihriska
15.4.2011
-
Ing. Cyril Ciganoc
Obec Oreské
predaj nehnuteľnosti
15.6.2011
-
Obec Oreské
Dexia banka Slovensko, a. s. Žilina
Opätovné čerpanie
DEXIA KOMUNÁL SUPERLINKY
19.7.2011
-
Obec Oreské
JUDr. Peter Krafčík, Michalovce
Poskytnutie právnych služieb
26.9.2011
-
Obec Oreské
Tomasz Jan Zygmunt – AGAL, Michalovce
zmluva o dielo – výmena okien
28.9.2011
-
J. Puchala, M. Puchalová
Obec Oreské
predaj nehnuteľnosti
9.11.2011
-