Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva -úrazové poistenie
04.01.2022
2022
Obec Oreské
Rudňanská Marta, Michalovce.
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 02.01.2013
12.01.2022
2022
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 22/42/054/7
02.02.2022
2022
Obec Oreské
Ing. Viktor Lajterčuk, Michalovce
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu INFOKAT Win 2.1
30.03.2022
2022
Obec Oreské
Anna Kosanová
Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
31.05.2022
2022
Obec Oreské
Nadácia SPP Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 42102022
31.05.2022
2022
Obec Oreské
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
16.06.2022
2022
Obec Oreské
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
21. jún 2022
2022
Obec Oreské
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
21. jún 2022
2022
Obec Oreské
Obec Oreské
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Oreské
01. 07.2022
2022
Obec Oreské
Obec Oreské
Kúpna zmluva
03.08.2022
2022
Obec Oreské
Obec Oreské
Kúpna zmluva
04.08.2022
2022
Obec Oreské
OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, Veľké Kapušany
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
11.08.2022
2022
Obec Oreské
NAJ-STAV s.r.o. Vinné
Rekonštrukcia časti MK a spevnených plôch v obci Oreské
14.09.2022
2022
Obec Oreské
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru 11/2022
služby stavebného dozoru v rámci realizácie stavby
10.10.2022
2022
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda č. 22/42/012/75
10.10.2022
2022
Obec Oreské
Obec Oreské
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
17.10.2022
2022
Obec Oreské
LEKOS, s.r.o. Michalovce
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
24.10.2022
2022
Obec Oreské
Slovenský pozemkový fond
Protokol č. 03027/2022-OV-025258/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1,2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
25.10.2022
2022