Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
FÚRA s.r.o. Košice
Dodatok č. 1/2021
26.01.2021
Obec Oreské
Štatistický úrad SR, Bratislava
Zmluva o vypôžičke
02.02.2021
Obec Oreské
SPF Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04261/2020
16.02.2021
Obec Oreské
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
Dodatok k zmluve č. 4 k zmluve zo dňa 10.06.2016
03.03.2021