Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
FÚRA s.r.o. Košice
Dodatok č. 1/2021
26.01.2021
Obec Oreské
Šratistický úrad SR, Bratislava
Zmluva o vypôžičke
02.02.2021
Obec Oreské
SPF Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04261/2020
16.02.2021
Obec Oreské
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
Dodatok k zmluve č. 4 k zmluve zo dňa 10.06.2016
03.03.2021
Obec Oreské
SR-Štatistický úrad SR Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o vypožičke
16.03.2021
Obec Oreské
LEKOS, s.r.o. Michalovce
Zmluva o poskytovaní EKS obci Oreské ...
24.03.2021
Obec Oreské
AGRO družstvo Staré
Dodatok č. 03/2021 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 02.02.2009
08.04.2021
Obec Oreské
GDPR Slovakia s.r.o.
Zmluva poskytnutie služieb
21.06.2021
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda č. 21/42/054/404
14.07.2021
2021
Obec Oreské
ZAPHIR s.r.o. Voľa
Zmluva o dielo č. 1/2021
16.07.2021
2021
Obec Oreské
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., Klokočov
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
19.07.2021
2021
Obec Oreské
WORKSTONE, s.r.o.
Dohoda o dielo č. 23/2021
21.07.2021
2021
Obec Oreské
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb
18.08.2021
2021
Obec Oreské
Nadácia SPP Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 13/2021
16.09.2021
2021
Obec Oreské
Nadácia SPP Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 52/2021
16.09.2021
2021
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 21/42/012/114
30.09.2021
2021
Obec Oreské
JRK Slovensko, s.r.o.
Kúpna zmluva - kompostéry
25.11.2021
2021