Verejné obstarávanie
Profil verejného obstarávateľa

Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO")

Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO")

Názov VO: Obec Oreské
Sídlo: Oreské 129, 072 23 Staré
IČO: 00325554
DIČ: 2020739072
Bankove spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4398021001/5600
Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum  zverejnenia: 28.07.2017

28. 7. 2017 -  Verejný obstarávateľ  Obec  Oreské podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na "pracovné stoly ". výzva

Dátum  zverejnenia: 28.07.2017

28. 7. 2017 -  Verejný obstarávateľ  Obec  Oreské podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na "digestory ". výzva

Dátum  zverejnenia: 8.7.2016

8. 7. 2016 -  Verejný obstarávateľ  Obec  Oreské podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na "Revitalizáciu kuchynského zariadenia v kultúrnom dome ". výzva opis príloha cenova ponuka - vzor

Kontaktné údaje: Bc. Agnesa Stričková, starostka obce
  tel. 056/688 60 61
  mobil:0904 617 702