Verejné obstarávanie
Dátum  zverejnenia: 17.05.2021

17.05.2021 -  Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Oplotenie detského ihriska a kultúrneho domu v obci Oreské" ". Výzva pílohy zadanie.xlsx

Dátum  zverejnenia: 14.05.2021

14.05.2021 -  Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Oprava fasády spoločenskej miestnosti /kultúrneho domu/ v obci Oreské" ". Výzva pílohy zadanie.xlsx

Dátum  zverejnenia: 20.07.2020

20. 07. 2020 -  Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Prístavba sociálneho zariadenia pri spoločenskej miestnosti Oreské" ". výzva Podklady k výzve

Dátum  zverejnenia: 24.07.2020

24.07.2020 -  Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Odvodnenie pozemku a stabilizácia svahu na cintoríne v Oreskom" ". výzva

Dátum  zverejnenia: 20.07.2020

20. 07. 2020 -  Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Prístavba sociálneho zariadenia pri spoločenskej miestnosti Oreské" ". výzva Podklady k výzve

Dátum  zverejnenia: 27.08.2019 /Výzva zrušená/

27. 08. 2019 - /Výzva zrušená/ Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Oprava a údržba na bude SM" ". výzva

Dátum  zverejnenia: /Výzva zrušená/ 07.08.2019

07. 08. 2019 - /Výzva zrušená/ Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Oprava a údržba na bude SM" ". výzva

Dátum  zverejnenia: 07.08.2019

07. 08. 2019 -  Obec Oreské je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. ods. 1 písm. b/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na ",,Vybudovanie chodníka na cenotríne" ". výzva

Dátum  zverejnenia: 28.07.2017

28. 7. 2017 -  Verejný obstarávateľ  Obec  Oreské podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na "pracovné stoly ". výzva

Dátum  zverejnenia: 28.07.2017

28. 7. 2017 -  Verejný obstarávateľ  Obec  Oreské podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na "digestory ". výzva

Dátum  zverejnenia: 8.7.2016

8. 7. 2016 -  Verejný obstarávateľ  Obec  Oreské podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na "Revitalizáciu kuchynského zariadenia v kultúrnom dome ". výzva opis príloha cenova ponuka - vzor