Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
2022
 
23. marec
riadne zasadnutie
15. jún
riadne zasadnutie 
12. júl 
riadne zasadnutie
05. október
riadne zasadnutie
2021
 
10. marec
riadne zasadnutie
09. jún
riadne zasadnutie
08. september
riadne zasadnutie
05. november
riadne zasadnutie
17. december 
riadne zasadnutie
2020
 
04. marec
riadne zasadnutie
03. jún
riadne zasadnutie
16. október
riadne zasadnutie
18. december
riadne zasadnutie
2019
 
5. apríl
riadne zasadnutie
22. január
riadne zasadnutie
26. jún
riadne zasadnutie
25. september
riadne zasadnutie
16. október
riadne zasadnutie
19. december
riadne zasadnutie
2018
 
28.február
riadne zasadnutie
27. april
riadne zasadnutie
28.júna
riadne zasadnutie
24. september
riadne zasadnutie
29.november
ustanovujúce zasadnutie
28. december
riadne zasadnutie
2017
19. januára
riadne zasadnutie
18. apríl
riadne zasadnutie
23.máj
riadne zasanutie
28.jún
riadne zasanutie
7.september
riadne zasadnutie
1.december
riadne zasanutie
             
2016
 
2015
14. januára
riadne zasadnutie
 
6. februára
riadne zasadnutie
7. apríla
riadne zasadnutie
 
5. marca
riadne zasadnutie
10. júna
riadne zasadnutie
 
7. apríl
riadne zasadnutie
9. september
riadne zasadnutie
 
5. júna
riadne zasadnutie
22. september
zasadnutie
 
23. júna
riadne zasadnutie
12. december
riadne zasadnutie
 
10. septembra
riadne zasadnutie
       
       
20. októbra
riadne zasadnutie
       
23. novembra
riadne zasadnutie
       
14. decembra
riadne zasadnutie
             
2014
 
2013
12. marca
riadne zasadnutie
 
1. februára
riadne zasadnutie
25. júna
riadne zasadnutie
 
2. mája
riadne zasadnutie
17. septembra
riadne zasadnutie
 
30. júla
riadne zasadnutie
5. novembra
riadne zasadnutie
 
31. októbra
riadne zasadnutie
16. decembra
ustanovujúce zasadnutie
 
13. decembra
riadne zasadnutie
             
2012
 
2011
1. marca
riadne zasadnutie
 
25. februára
riadne zasadnutie
27. marca
mimoriadne zasadnutie
 
26. mája
riadne zasadnutie
29. mája
riadne zasadnutie
 
21. júna
mimoriadne zasadnutie
9. augusta
riadne zasadnutie
 
24. augusta
riadne zasadnutie
31. októbra
riadne zasadnutie
 
14. septembra
mimoriadne zasadnutie
28. novembra
mimoriadne zasadnutie
 
1. decembra
riadne zasadnutie
             
2010
 
2009
26. februára
riadne zasadnutie
 
27. februára
riadne zasadnutie
30. apríla
riadne zasadnutie
 
7. mája
riadne zasadnutie
25. júna
riadne zasadnutie
 
26. júna
riadne zasadnutie
20. augusta
riadne zasadnutie
 
28. augusta
riadne zasadnutie
5. novembra
riadne zasadnutie
 
30. októbra
riadne zasadnutie
17. decembra
ustanovujúce zasadnutie
 
11. decembra
riadne zasadnutie
             
2008
 
2007
1. februára
riadne zasadnutie
 
26. januára
 
riadne zasadnutie
28. marca
 
riadne zasadnutie
 
2. marca
 
mimoriadne zasadnutie
30. mája
riadne zasadnutie
 
11. apríla
 
riadne zasadnutie
1. augusta
riadne zasadnutie
 
15. júna
 
riadne zasadnutie
7. novembra
riadne zasadnutie
 
7. septembra
 
mimoriadne zasadnutie
12. decembra
riadne zasadnutie
 
28. septembra
 
riadne zasadnutie
       
19. októbra
 
mimoriadne zasadnutie
       
7. decembra
riadne zasadnutie