Úradné oznamy
Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad  Oreské, ohlasovňa pobytu, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 496/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 9.12.2016 bola uložená listová zásielka pre: Iveta Horváthová, Oreské od Exekútorský úrad Košice
Zásielku si môže prevziať odo dňa:

13.12.2016 na pošte v Starom do 18 kalendárnych dní

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad  Oreské, ohlasovňa pobytu, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 496/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 9.5.2016 bola uložená listová zásielka pre: Iveta Horváthová, Oreské od Všeobecná zdravotná poisťovňa, Nám. Slobody 17, 071 01 Michalovce
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín obecného úradu:

PONDELOK 7:30 15:30
UTOROK 7:30 15:30
STREDA 7:30 17:00
PIATOK 7:30 14:00

v termíne do 26.5.2016

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad  Oreské, ohlasovňa pobytu, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 496/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 21.1.2016 bola uložená listová zásielka pre: Iveta Horváthová, Oreské od Exekútorský úrad, 071 01 Michalovce
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín obecného úradu:

PONDELOK 7:30 15:30
UTOROK 7:30 15:30
STREDA 7:30 17:00
PIATOK 7:30 14:00

v termíne do 8.2.2016

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad  Oreské, ohlasovňa pobytu, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 496/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 7.12.2015 bola uložená listová zásielka pre: Iveta Horváthová, Oreské od Všeobecná zdravotná poisťovňa, Nám. Slobody 17, 071 01 Michalovce
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín obecného úradu:

PONDELOK 7:30 15:30
UTOROK 7:30 15:30
STREDA 7:30 17:00
PIATOK 7:30 14:00

v termíne do 25.12.2015

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad  Oreské, ohlasovňa pobytu, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 496/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 16.10.2015 bola uložená listová zásielka pre: Iveta Horváthová, Oreské od Všeobecná zdravotná poisťovňa, Nám. Slobody 17, 071 01 Michalovce
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín obecného úradu:

PONDELOK 7:30 15:30
UTOROK 7:30 15:30
STREDA 7:30 17:00
PIATOK 7:30 14:00

v termíne do 3.11.2015