26. január 2021Elektronické sčítanie obyvateľov viac 
 07. január 2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - kontaktné miesto viac 
 22. december 2020Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 viac 
 22.10.2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov viac 
  12. august 2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov viac