Rozpočet obce Oreské
rok 2012
rok 2012 – revízia 1
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017 - výdavky
rok 2017 - príjmy
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022