Pozvánka

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Oreské Vás pozývajú na oslavu „Dňa matiek", ktorá sa uskutoční 19. mája 2013 o 15:00 hod. v spoločenskej miestnosti obce Oreské.

Program:

  • privítanie  účastníkov oslavy
  • príhovor starostu obce
  • folklórny súbor „Soľanka“

Tešíme sa na Vašu účasť!

starosta obce a poslanci OcZ v Oreskom