Oznámenie

Rozhodnutím predsedu NR SR č. 225/2010 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 27. november 2010.

Obec Oreské k 31. 8. 2010 zverejňuje tieto údaje:

  • Počet obyvateľov obce Oreské: 489
  • Volebný obvod: 1
  • Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v obvode volí: 5

Milan Havrilčák
starosta obce