VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Oreskom
 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Oreskom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Ján Béreš, 51 r., technik, Oreské 130, SMER – sociálna demokracia
  2. Miroslav Harvilčák, 41 r., operátor výroby, Oreské 29, Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Agnesa Stričková, Bc., 56 r., štátna zamestnankyňa, Oreské 125, nezávislý kandidát
  4. Jozef Tirpák, 31 r., elektromechanik, Oreské 101, Strana moderného Slovenska
  5. Marta Tkáčová, Mgr., 47 r., technička, Oreské 27, SIEŤ
  6. Ján Zalužický, 53 r., živnostník, Oreské 150, Strana demokratického Slovenska

V Oreskom 30. 9. 2014

                                                                                                           

Iveta Popovičová
predseda volebnej komisie