VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v 
Oreskom
  15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Oreskom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Jaroslav Baran, 31 r., živnostník, Strana demokratického Slovenska
 2. Mária Ciganocová, Mgr., 24 r., referentka projektov, nezávislý kandidát
 3. Jana Cvoreňová, Mgr., 26 r., právnička, nezávislý kandidát
 4. Klaudia Galliková, Ing., 42 r., strojná inžinierka, nezávislý kandidát
 5. Marián Gažík, 43 r., vodič, SMER – sociálna demokracia
 6. Ján Harakaľ, 54 r., robotník, nezávislý kandidát
 7. Renáta Hutníková, 39 r., dispečer, SMER – sociálna demokracia
 8. Michal Chorcholič, 51 r., automechanik, nezávislý kandidát
 9. Jozef Kužma, Ing., 26 r., výrobný inžinier, 99% ‐ občiansky hlas
 10. Milan Kužma Meľko, 42 r., strojník, SMER – sociálna demokracia
 11. Anna Kužmová, 56 r., úradníčka, nezávislý kandidát
 12. Jozef Minkanič, 35 r., zvárač, SMER – sociálna demokracia
 13. Anna Onušková, 51 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát
 14. Mária Puchalová, 36 r., zdravotná asistentka, SMER – sociálna demokracia
 15. Pavol Sentiváni, Ing., 59 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 16. Mária Šalachová, 58 r., krajčírka, Komunistická strana Slovenska
 17. Tomáš Šimaľ, 21 r., logistik dopravy, Slovenská národná strana
 18. Matúš Šimko, 29 r., mechatronik, Strana moderného Slovenska
 19. Jozef Tirpák, 31 r., elektromechanik, Strana moderného Slovenska
 20. MartaTkáčová, Mgr., 47 r., technička, SIEŤ
 21. Ján Vojtko, 50 r., prevádzkový pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie
 22. Štefan Vojtko, 48 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
 23. Lenka Zalužická, 26 r., operátorka, nezávislý kandidát

V Oreskom 30. 9. 2014

                                                                                                           

Iveta Popovičová
predseda volebnej komisie