Obecná posilňovňa
Prevádzkové hodiny
Pondelok
17.00 – 19.00
Streda
14.00 – 19.00
Piatok
17.00 – 19.00
Sobota
14.00 – 18.00