Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Fotogaléria
Fotogaléria
(november 2002) (máj 2008) (2008) (apríl 2009) (máj 2009) (august 2009)
(máj 2010) (december 2010) (máj 2011) (máj 2011) (máj 2011) (jún 2011)
(júl 2011) (október 2011) (máj 2012) (máj 2013) (november 2013) (december 2013)
(máj 2014) (jún 2014) (16. december 2014) (1. február 2015) (máj 2015) (jún 2015)
(22. august 2015) (5. december 2015) (31. december 2015)      
(2016) (2016) (júm 2016) (júm 2016) (decdember 2016) (decdember 2016)
(2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017)