Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Faktúry
Faktúry obce Oreské
archív:
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
príloha
Slovak Telekom,a.s.Bratislava
Mobilný telefón 15.10.2017-14.11.2017
14.11.2017
Slovak Telekom,a.s.Bratislava
Telefón 10/2017
31.10.2017
MICOMP,s.r.o. Michalovce
ESET Smart Security
31.10.2017
FURA,s.r.o.Rozhanovce
Odvoz a likvidácia VKK
31.10.2017
ARRIVA,a.s. Michalovce
Preprava osob 10/2017
31.10.2017
Východoslovenská energetika,a.s. Košice
Elektrina 01.10.2017-31.10.2017
31.10.2017
PLAYSYSTEM servis,s.r.o. Košice
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
06.11.2017
JUDr.Mikuláš Pavlík, Michalovce
Právne služby 10/2017
31.10.2017
FÚRA,s.r.o.Rozhanovce
Vývoz TKO 10/2017
31.10.2017
SPP,a.s. Bratislava
Plyn 01.11.2017-30.11.2017
01.11.2017
Východoslovenská energetika,a.s. Košice
Elektrina 01.09.2017-30.
30.11.2017
Východoslovenská energetika,a.s. Košice
Elektrina 01.09.2017-30.11.2017
30.11.2017
ARRIVA,a.s. Michalovce
Preprava osob 10/2017
31.10.2017
Marta Rudňanská, Michalovce
Kontrola účtovníctva 3Q/2017
20.10.2017
FÚRA,s.r.o. Rozhanovce
Nebezpečný odpad 10/2017
31.10.2017
Správa ciest KSK, Košice
Výspravky miestnej komunikácie
31.10.2017
Slovak Telekom,a.s.Bratislava
Mobilný telefón 15.09.2017-14.10.2017
14.10.2017
Inštalacentrum,s.r.o. Michalovce
Prečistenie kanalizácie
24.10.2017
Alux,s.r.o.Bratislava
Svetelná šnúra LED-exteriér
21.10.2017
FÚRA,s.r.o. Rozhanovce
Spracovanie ohlásenia 3Q/2017
30.09.2017
MICOMP,s.r.o. Michalovce
Nastavenie inštalácie programu
29.09.2017
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Telefón 01.09.2017-30.09.2017
30.09.2017
JUDr.Mikuláš Pavlík ml., Michalovce
Odmena za poskytovanie právnych služieb 9/2017
30.09.2017
INITED,s.r.o. Bratislava
Poradenstvo v oblati verejného obstarávania 9/2017
30.09.2017
VSE,a.s. Košice
Elektrina 01.09.2017-30.09.2017
30.09.2017
VVS,a.s. Košice
Vývoz obsahu žúmp
04.10.2017
VVS,a.s. Košice
Vodné 27.06.2017-26.09.2017
26.09.2017
VVS,a.s. Košice
Vodné 27.06.2017-26.09.2017
26.09.2017
FÚRA,s.r.o. Rozhanovce
Nebezpečný odpad 9/2017
30.09.2017
FÚRA,s.r.o. Rozhanovce
Vývoz TKO 9/2017
30.09.2017
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Mobilný telefón 15.08.2017-14.09.2017
14.09.2017
SPP,a.s. Bratislava
Plyn 01.10.2017-31.10.2017
01.10.2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
Stravné lístky
21.09.2017
VSE,a.s. Košice
Elektrina
01.08.2017-31.08.2017
UND-03,a.s. Košice
Betón
04.09.2017
Pomoc psíkom na východnom Slovensku,o.z. Veľké Kapušany
Odchyt a karantenizácia psa 8/2017
02.08.2017
ARRIVA a.s., Michalovce
Preprava osob 8/2017
31.08.2017
FENIX, Lovčica-Trubín
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
11.09.2017
FÚRA,s.r.o. Rozhanovce
Vývoz TKO 8/2017
31.08.2017
FÚRA,s.r.o. Rozhanovce
Nebezpečný odpad 8/2017
31.08.2017
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Telefón 8/2017
31.08.2017
JUDr. Mikuláš Pavlík, ml., Michalovce
Odmena za právne služby 8/2017
04.09.2017
UND-03,a.s. Košice
Betón
17.08.2017
INITED s.r.o. Bratislava
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania 8/2017
31.08.2017
SPP a.s.,Bratislava
Plyn 1.9.2017-30.9.2017
01.09.2017
FVCC, Rimavská Sobota
Tlačiva
24.08.2017
Mestský podnik služib mesta Strážske
Služby plošiny pri dome smútku
22.08.2017
Ing. Ján Poprík- JP media, Staré
Noviny Pod Bukovinou
31.07.2017
SPP a.s. Bratislava
Plyn 01.08.2017-31.08.2017
01.08.2017
Fúra s.r.o. Rozhanovce
Vývoz TKO 7/2017
31.07.2017
Fúra s.r.o. Rozhanovce
Nebezpečný odpad 7/2017
31.07.2017
Slovak Telekom a.s. Bratislava
Mobilný telefón 15.07.2017-14.08.2017
15.08.2017
VSE a.s. Košice
Elektrina 21.06.2017-31.08.2017
01.08.2017
Slovak Telekom a.s. Bratislava
Telefón 7/2017
01.08.2017
INITED s.r.o., Bratislava
Poradenstvo v oblati verejného obstarávania 7/2017
07.08.2017
VSE a.s. Košice
Elektrina 01.06.2017-31.08.2017
01.08.2017
Mgr. Mikuláš Pavlík, advokát, Michalovce
Odmena za právne služby 7/2017
01.08.2017
Mgr. Peter krajník ELEKTROMONT
Oprava búrkou srhnutého bleskozvodu na dome smútku
18.08.2017
VSE a.s. Košice
Elektrina 01.07.2017-31.07.2017
08.08.2017
FEREX s.r.o., Nitra
120l kontajner plastový
09.08.2017
Agro družstvo Staré
Mulčovanie na obecných pozemkoch
01.08.2017
Marta Rudňanská, Michalovce
Kontrola účtovníctva II.Q/2017
15.07.2017
Mgr. Peter Krajník -ELEKTROMONT, Michalovce
Odborná prehliadka a skúška ZŠ
20.07.2017
Slovak Telekom a.s.s Bratislava
Mobilný telefón 16.06.2017-14.07.2017
15.07.2017
Fúra s.r.o. Rozhanovce
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu II.Q/2017
30.06.2017
Fúra s.r.o. Rozhanovce
Vrecia na komunálny odpad
24.07.2017
ARRIVA a.s. Michalovce
Preprava osob 7/2017
26.07.2017
VSE a.s. Košice
Elektrina 01.06.2017-30.06.2017
11.07.2017
Fúra s.r.o. Rozhanovce
Odvoz a likvidácia VKK
30.06.2017
Fúra s.r.o., Rozhanovce
Vývoz jedlých olejov a tukov
30.06.2017
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Telefón 6/2017
01.07.2017
Fúra s.r.o., Rozhanovce
Vývoz TKO 6/2017
30.06.2017
Fúra s.r.o., Rozhanovce
Nebezpečný odpad 6/2017
30.06.2017
Arriva a.s., Michalovce
Preprava osob 6/2017
03.07.2017
Arriva a.s., Michalovce
Preprava osob 6/2017
30.06.2017
SPP a.s., Bratislav
Plyn 01.07.2017-31.07.2017
01.07.2017
VVS a.s. Košice
Vodné 29.03.2017-26.06.2017
29.06.2017
VVS a.s., Košice
Vodné 29.03.2017-26.06.2017
29.06.2017
Slovak Telekom a.s. Bratislava
Mobilný telefón 15.05.2017-14.06.2017
15.06.2017
Profesionálny register s.r.o., Bratislava
Rekl.balík Profesionál 03.07.2017-02.07.2018
03.07.2017
Ing.Slávka Molčanyiová, PhD., Klokočov
Overenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016
15.06.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina 01.01.2017-17.05.2017
05.06.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina 01.01.2017-17.05.2017
05.06.2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
Stravné lístky
13.06.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina 01.05.2017-31.05.2017
08.06.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina 01.05.2017-31.05.2017
08.06.2017
SPP a.s., Bratislava
Plyn 01.01.2017-18.05.2017
24.05.2017
Fúra s.r.o., Rozhanovce
Vývoz TKO 5/2017
31.05.2017
Fúra s.r.o., Rozhanovce
Nebezpečný odpad 5/2017
31.05.2017
SPP a.s., Bratislava
Plyn 01.06.2017-30.06.2017
01.06.2017
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Telefón 5/2017
01.06.2017
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Telefón 5/2017
01.06.2017
Arriva a.s., Michalovce
Preprava osob 5/2017
30.05.2017
Arriva a.s., Michalovce
Preprava osob 5/2017
01.06.2017
INFOCITY s.r.o., Michalovce
Vytvorenie admin.systému pre stránku obecoreske.sk
09.05.2017
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón 15.04.2017-14.05.2017
15.05.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina
10.05.2017
Marta Rudňanská, Michalovce
Záverečný účet 2016, Výročná správa 2016
15.05.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina 01.03.2017-31.05.2017
01.05.2017
STARJANI-MFSS, Staré
Vystúpenie "Deň matiek"
14.05.2017
Východoslovenská energetika a.s., Košice
Elektrina 01.03.2017-31.05.2017
31.05.2017
Východoslovenská energetika a.s.,Košice
Elektrina 01.03.2017-31.05.2017
01.05.2017
Arriva,a.s.,Michalovce
Preprava osob 4/2017
02.05.2017
Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica
Poistenie majetku
04.05.2017
Slovgram, Bratislava
Verejný rozhlas r.2017
20.03.2017
AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o., Prievidza
Termografické meranie a VF meranie vlhkosti muriva kamerou -spoločenská miestnosť
11.05.2017
Komunálna poisťovňa a.s., Banská Bystrica
Poistenie majetku
11.05.2017
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Telefón 4/2017
01.05.2017
Minet Slovakia,s.r.o., Michalovce
Prenájom SIP konta 4/2017
09.05.2017
Fúra,s.r.o., Rozhanovce
Nebezpečný odpad 4/2017
30.04.2017
Fúra,s.r.o. Rozhanovce
Vývoz TKO 4/2017
30.04.2017
ARRIVA,a.s., Michalovce
Preprava osob 4/2017
27.04.2017
SPP,a.s.,Bratislava
Plyn 01.05.2017-31.05.2017
01.05.2017
Ivan Kubra-Otex,Lieskovec
Kuchynské utierky+rukavice"Deń matiek"
02.05.2017
Mgr.Peter Krajník-Elektromont ,Michalovce
Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie pre obecný úrad
11.04.2017
Mgr.Peter Krajník-Elektromont, Michalovce
Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštal.v dome smútku
11.04.2017
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
Sprac.ohlásenia odpadov I.Q/2017
31.03.2017
Marta Rudňanská, Michalovce
Kontrola účtovníctva I.Q/2017
23.04.2017
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Mobilný telefón 15.03.2017-14.04.2017
15.04.2017
Fúra,s.r.o. Rozhanovce
Odvoz a likvidácia VKK
31.03.2017
VSE,a.s. Košice
Elektrina 01.03.2017-31.03.2017
11.04.2017
Mestský mobiliár, spol.s.r.o. Lutila
Lavička Lívia 2x, Info tabuľa
05.04.2017
Minet Slovakia, s,r,o, Michalovce
Prenájom SIP konta
07.04.2017
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Telefón 3/2017
01.04.2017
ARRIVA,a.s. Michalovce
Preprava osob 3/2017
31.03.2017
Fúra,s.r.o. Rozhanovce
Nebezpečný odpad 3/2017
31.03.2017
Fúra,s.r.o. Rozhanovce
Vývoz TKO 3/2017
31.03.2017
SPP,a.s. Bratislava
Plyn 01.04.2017-30.04.2017
01.04.2017
VVS,a.s.Košice
Vodné 22.12.2017-28.03.2017
31.03.2017
VVS,a.s. Košice
Vodné 22.12.2016-28.03.2017
31.03.2017
EXO TECHNOLOGIES,s.r.o. Stará Ľubovňa
Doména obecoreske.sk na rok
05.04.2017
ARRIVA,a.s.Michalovce
Preprava osob 3/2017
28.03.2017
MICOMP,s.r.o.Michalovce
UpgradeUCT2017,toner
28.03.2017
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské 157
Kontrola HP,hydrantov, nové HP
27.03.2017
Slovak Telekom a,s,Bratislava
Mobilný telefón 15.02.2017-14.03.2017
15.03.2017
ARRIVA, a.s. Lastomírska 1, Michalovce
Preprava osob 3/2017
28.03.2017
VSE,a.s. Mlynská 31, Košice
Vyúčtovanie 01.01.2017-31.01.2017
14.03.2017
VSE,a.s. Mlynská31, Michalovce
Elektrina 01.02.2017-28.02.2017
14.03.2017
Marta Rudňanská, Konečná 5, Michalovce
Účtovníctvo-poznámky,RISSAM,DP
13.03.2017
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce
Prenájom SIP konta 2/2017
09.03.2017
Mgr.Peter Krajník - ELEKTROMONT, Michalovce
oprava inštal. pre chladiace zar.v dome smútku
05.03.2017
Slovak Telekom,a.s.Bratislava
Telefón 2/2017
02.03.2017
SPP,a.s. Bratislava
Plyn 1.3.2017-31.3.2017
01.03.2017
ARRIVA,a.s.Michalovce
Preprava osob 2/2017
28.02.2017
Fúra s.r.o. Rozhanovce
Nebezpečný odpad 2/2017
28.02.2017
ARRIVA, a.s. Michalovce
Preprava osob 2/2017
24.02.2017
IFOsoft s.r.o.Prešov
Programové vybavenie agendy obecného úradu r.2017
23.02.2017
Fúra s.r.o.Rozhanovce
Vývoz TKO 2/2017
28.02.2014
PLUTKO,s.r.o.Michalovce
Dopravné značky
08.03.2017
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Jedálne kupóny
23.2.2017
RenMark, s.r.o.
Detský karneval
20.2.2017
SOZA
Autorská odmena za licenciu
17.2.2017
Minet Slovakia, s.r.o.
Volania vo vlastnej sieti
17.2.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávka elektriny
17.2.2017
Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
17.2.2017
Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
17.2.2017
RELIA, s.r.o.
Zákonník práce
16.2.2017
Ing. Marián Chvostaľ
Periodické školenia
15.2.2017
Fúra, s.r.o.
Nebezpečný odpad
15.2.2017
Fúra, s.r.o.
Zmesový komunálny odpad
15.2.2017
Slovak Telekom, a.s.
Služby pevnej siete
10.2.2017
Marta Rudňanská
Poradenské služby
10.2.2017
Arriva Michalovce, a.s.
Spoj č. 6
10.2.2017
Arriva Michalovce, a.s.
Spoj č.6
10.2.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávka elektriny
10.2.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávka elektriny
10.2.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávka elektriny
10.2.2017
SPP, a.s.
Dodávka zemného plynu
10.2.2017
Ing. Marián Chvostaľ
Pracovná zdravotná služba
10.2.2017
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
25.1.2017
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
25.1.2017
Slovak Telekom, a.s.
Služby mobilnej siete
25.1.2017
Mgr. Zuzana Popríková - PO ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
25.1.2017
Fúra, s.r.o.
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
25.1.2017
National Pen
Reklamné perá
23.1.2017
SPP, a.s.
Dodávka zemného plynu
20.1.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Elektrina
20.1.2017
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Finančný spravodajca
20.1.2017
SPP, a.s.
Preplatok
20.1.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Platby za opakované dodávky elektriny
20.1.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Elektrina
20.1.2017
Východoslovenská energetika, a.s.
Elektrina
16.1.2017
Slovak Telekom, a.s.
Služby pevnej siete
9.1.2017
Arriva Michalovce, a.s.
Spoj č.6
4.1.2017