Faktúry obce Oreské
archív:
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
príloha
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.1.2015
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
?
4.1.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu - vyúčtovanie
12.1.2015
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca 2014
13.1.2015
Anna Cupáková, Pavlovce n/U
seminár
14.1.2015
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – II. polrok 2014
14.1.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
14.1.2015
Ženčák Václav "AUTOŠKOLA", Michalovce
školenie BOZP
14.1.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
15.1.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.1.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
15.1.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
15.1.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
15.1.2015
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca 2015
21.1.2014
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu
22.1.2015
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
26.1.2015
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
28.1.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
30.1.2015
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + upgrade SW
30.1.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 1. štvrťrok 2015
30.1.2014
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 01/2015
31.1.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 01/2015
31.1.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
1.2.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.2.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.2.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.2.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.2.2015
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca 2015
2.2.2015
Regionálne vzdelávacie centrum, Michalovce
publikácia
2.2.2015
DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
Almanach obce.info
3.2.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.2.2015
Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
5.2.2015
Ženčák Václav "AUTOŠKOLA", Michalovce
školenie BOZP
11.2.2015
DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
Almanach obce.info
12.2.2015
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Poradca pre mzdové účtovníčky
28.1.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.2.2015
SOZA, Bratislava
autorské práva k hudobným dielam
16.2.2015
IFO soft, v.o.s. Prešov
aktualizácia softvéru
18.2.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
nálepky
23.2.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
harmonogramy
23.2.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
27.2.2015
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + upgrade SW
27.2.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 02/2015
28.2.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 02/2015
28.2.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.3.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.3.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
10.3.2015
Wolters Kluver, s.r.o. Bratislava
Zákon o obecnom zriadení s komentárom
10.3.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.3.2015
Slovgram, Bratislava
autorské práva
17.3.2014
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu
22.3.2015
EDISON SK, s.r.o. Vranov n/T
oprava osvetlenia
25.3.2015
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
stavebné práce
26.3.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
27.3.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
27.3.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
31.3.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 03/2015
31.3.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 03/2015
31.3.2015
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + upgrade SW
31.3.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za 1. štvrťrok 2015
31.3.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
31.3.2015
FS Hatalovčan, o.z. Hatalov
vystúpenie
1.4.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.4.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.4.2015
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu
17.4.2015
Viktória - Hámor, s.r.o. Medzev
struna do kosačky
17.4.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
23.4.2015
Mgr. Anton Polák, Tuhrina
aktualizácia SW a inštalácia 2. licencie kataster.net
24.4.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 04/2014
30.4.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 04/2014
30.4.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
vrecia na odpad
30.4.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.5.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
1.5.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.5.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.5.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.5.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.5.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
4.5.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 2. štvrťrok 2015
4.5.2015
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
11.5.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
11.5.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.5.2014
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
nastavenie
29.5.2015
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu
29.5.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 05/2015
31.5.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 05/2015
31.5.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
1.6.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.6.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
9.6.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.6.2015
CUBS plus, s.r.o. Košice
vypracovanie internej dokumentácie
23.6.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu za 2. štvrťrok
26.6.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
26.6.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
26.6.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 06/2014
30.6.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 06/2014
30.6.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.7.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
2.7.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.7.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
7.7.2015
Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT, Kráľov Brod
tlačivá
8.7.2015
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – I. polrok 2015
13.7.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.7.2015
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu
26.7.2015
AT Zemplín, spol. s r.o. Kazimír
štrk
31.7.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 07/2014
31.7.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 07/2014
31.7.2015
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
servis notebook-u
31.7.2015
Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
31.7.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za 2. štvrťrok 2015
31.7.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.8.2015
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
pracovná zdravotná služba
1.8.2015
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
pracovná zdravotná služba
1.8.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.8.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.8.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.8.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
2.8.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
12.8.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na 3. štvrťrok 2015
12.8.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
13.8.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.8.2015
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
nádoby na odpad
20.8.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 08/2015
31.8.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 08/2015
31.8.2015
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner
31.8.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.9.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
2.9.2015
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
audit účtovníctva za rok 2014
9.9.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
9.9.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.9.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu za 3. štvrťrok
25.9.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
28.9.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
28.9.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 09/2015
30.9.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 09/2015
30.9.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz SO (pneumatiky)
30.9.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
1.10.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.10.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
2.10.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
7.10.2015
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
9.10.2015
FENIX, Lovčica - Trubín
vypracovanie BP na ochranu osobných údajov
9.10.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.10.2015
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
19.10.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 4. štvrťrok 2015
23.10.2015
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za 3. štvrťrok 2015
23.10.2015
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + antivírusový SW
30.10.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 10/2015
31.10.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 10/2015
31.10.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz odpadu z VKK
31.10.2015
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu
31.10.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.11.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.11.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.11.2015
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
1.11.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.11.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
4.11.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
8.11.2015
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
stavebné práce
10.11.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.11.2015
Odpadový hospodár, s.r.o. Pezinok
vzorové dokumenty
23.11.2015
Alžbeta Straková, Hertník
vlajka SR
27.11.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 11/2015
30.11.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 11/2015
30.11.2015
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
1.12.2015
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
pracovná zdravotná služba
1.12.2015
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
pracovná zdravotná služba
1.12.2015
MK-soft, s.r.o. Prešov
technická podpora
1.12.2015
SPP, a.s. Bratislava
odber plynu
1.12.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
2.12.2015
VP-TECHNIKA, s.r.o. Strážske
krovinorez + olej
4.12.2015
Agro družstvo Staré, Zbudza
odvoz odpadu
8.12.2015
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
8.12.2015
EDISON SK, s.r.o. Vranov n/T
montáž vianočného osvetlenia + oprava osvetlenia
15.12.2015
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.12.2015
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT, Michalovce
elektromontážne práce (Dom smútku)
16.12.2015
Fúra, s.r.o., Rozhanovce
odvoz odpadu z VKK
21.12.2015
VVS, a.s., Košice
vodné a stočné
22.12.2015
VVS, a.s., Košice
vodné a stočné
22.12.2015
ZMOS
Členský poplatok
22.12.2015