Faktúry obce Oreské
archív:
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
príloha
Inprost., s.r.o. Bratislava
Obecné noviny
2.1.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.1.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
5.1.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
5.1.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
5.1.2013
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca
7.1.2013
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Práca, mzdy a odmeňovanie
7.1.2013
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
vyúčtovanie za rok 2012
8.1.2013
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
9.1.2013
VVS, a.s. Košice
vodné a stočné
9.1.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
10.1.2013
Regionálne vzdelávacie centrum, Michalovce
členský príspevok
11.1.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 1. štvrťrok 2013
15.1.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.1.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
15.1.2013
IFOsoft, s.r.o. Prešov
programové vybavenie
16.1.2013
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
17.1.2013
RZMO "Zemplín" - michalovský región
členský príspevok na rok 2013
19.1.2013
Regionálne vzdelávacie centrum, Michalovce
členský príspevok
22.1.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
23.1.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
25.1.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
25.1.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
25.1.2013
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
29.1.2013
SOZA, Bratislava
autorské práva k hudobným dielam
31.1.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 01/2013
31.1.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 01/2013
31.1.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
dodanie vriec
31.1.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
aktualizácia softvéru
31.1.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.2.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
6.2.2013
Ing. Cyril Ciganoc, Oreské
kontrola a tlaková skúška HP a hydrantov
7.2.2013
Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
8.2.2013
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
stavebné práce
14.2.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.2.2013
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
18.2.2013
IFO soft, v.o.s. Prešov
aktualizácia softvéru
22.2.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 02/2013
28.2.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 02/2013
28.2.2013
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
28.2.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.3.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.3.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
11.3.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.3.2013
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
25.3.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
aktualizácia softvéru
28.3.2013
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
28.3.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – I.Q/2013
31.3.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
nádoby na odpad
31.3.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 03/2013
31.3.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 03/2013
31.3.2013
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – I.Q/2013
1.4.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.4.2013
EDISON, s.r.o., Vranov n/T
likvidačný list faktúry
3.4.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.4.2013
VVS, a.s. Košice
vodné
4.4.2013
VVS, a.s. Košice
vodné
4.4.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
8.4.2013
Gustáv Jacko GUSTO, Bunkovce
žalúzie
9.4.2013
Slovgram, Bratislava
autorské práva k hudobným dielam
11.4.2013
PORADCA, s.r.o. Žilina
balíček Mzdová účtovníčka
15.4.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.4.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.4.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.4.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.4.2013
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
24.4.2013
Viktória - Hámor, s.r.o. Medzev
struna do kosačky
26.4.2013
Jana Paľová, Michalovce
hodnotiaca správa
28.4.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 04/2013
30.4.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 04/2013
30.4.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + upgrade
30.4.2013
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
30.4.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
30.4.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.5.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
7.5.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.5.2013
DFSk Soľanka, Zbudza
kultúrny program
19.5.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie nákladov za 1. štvrťrok 2013
21.5.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 2. štvrťrok 2013
23.5.2013
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
31.5.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 05/2013
31.5.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 05/2013
31.5.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz VKK
31.5.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + údržba SW
31.5.2013
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
31.5.2013
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
31.5.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
31.5.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.6.2013
Enviroline, s.r.o. Košice
vyhotovenie projektovej dokumentácie
11.6.2013
T-Com, a.s. Bratislava
Telco PH-695
14.6.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.6.2013
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
audit účtovníctva za rok 2012
17.6.2013
VVS, a.s. Košice
vodné
28.6.2013
VVS, a.s. Košice
vodné
28.6.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 06/2013
30.6.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 06/2013
30.6.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – II.Q/2013
30.6.2013
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
30.6.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
30.6.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.7.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
9.7.2013
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – II.Q/2013
11.7.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.7.2013
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
17.7.2013
Rastislav Bašista, Michalovce
činnosť technika požiarnej ochrany
20.7.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.7.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.7.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.7.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
servis NB + toner
26.7.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 07/2013
31.7.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie nákladov za 2. štvrťrok 2013
31.7.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 3. štvrťrok 2013
31.7.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.8.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.8.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
7.8.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.8.2013
Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
22.8.2013
Bitunova, s.r.o. Zvolen
Repstar 25 kg
31.8.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 08/2013
31.8.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 08/2013
31.8.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.9.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.9.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
tlačiareň
4.9.2013
Poradca, s.r.o. Žilina
Pracovný pomer a dojednanie mzdy
12.9.2013
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
19.9.2013
Jana Paľová, Michalovce
likvidačný list faktúry
25.9.2013
Rastislav Bašista, Michalovce
činnosť technika požiarnej ochrany
30.9.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 09/2013
30.9.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 09/2013
30.9.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – III.Q/2013
30.9.2013
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
1.10.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.10.2013
VVS, a.s. Košice
vodné
1.10.2013
VVS, a.s. Košice
vodné
1.10.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
5.10.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
7.10.2013
Stores InSPORTline SK, a.s. Trenčín
vybavenie posilňovne
11.10.2013
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – III.Q/2013
14.10.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.10.2013
EDISON SK, s.r.o. Vranov n/T
oprava osvetlenia + orez konárov
21.10.2013
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
21.10.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.10.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.10.2013
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.10.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie nákladov za 3. štvrťrok 2013
25.10.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 4. štvrťrok 2013
25.10.2013
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
31.10.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 10/2013
31.10.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 10/2013
31.10.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz VKK
31.10.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz pneumatík
31.10.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner+upgrade SW
31.10.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.11.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.11.2013
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
7.11.2013
SCANDAL, s.r.o. Čataj
tabuľka s číslom domu
14.11.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
14.11.2013
Arriva, a.s. Michalovce
preprava žiakov
29.11.2013
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner+upgrade SW
29.11.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 11/2013
30.11.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 11/2013
30.11.2013
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.12.2013
ZMOS, Bratislava
členský príspevok
2.12.2013
MK soft, s.r.o. Prešov
technická podpora
3.12.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.12.2013
Inprost., s.r.o. Bratislava
Obecné noviny 2014
9.12.2013
Martin Pado, Michalovce
údržba PZ
11.12.2013
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
14.12.2013
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca
20.12.2013
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Práca, mzdy a odmeňovanie
20.12.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – IV.Q/2013
27.12.2013
MO MS, Banské
vystúpenie FS
28.12.2013
Rastislav Bašista, Michalovce
výkon činnosti TPO
31.12.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 12/2013
31.12.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 12/2013
31.12.2013
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie nákladov za 4. štvrťrok 2013
31.12.2013