Faktúry obce Oreské
archív:
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
príloha
ALDA Vranov n.T., s.r.o. Hudcovce
nábytok
3.1.2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Zemplínsky korzár – predplatné na rok 2012
3.1.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.1.2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
4.1.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
4.1.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
4.1.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
4.1.2012
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca 2011
9.1.2012
VVS, a.s. Košice
vodné – Kultúrny dom
9.1.2012
VVS, a.s. Košice
vodné – ZŠ
9.1.2012
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
stavebné práce
10.1.2012
Jana Paľová, Michalovce
spracovanie Progr. rozpočtu 2012–2014
15.1.2012
Jana Paľová, Michalovce
spracovanie Monitoringu 2011
15.1.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.1.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 1. štvrťrok 2012
16.1.2012
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
16.1.2012
Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
20.1.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
21.1.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.1.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.1.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.1.2012
SOZA, Bratislava
autorské práva k hudobným dielam
25.1.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 01/2012
31.1.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 01/2012
31.1.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
tlač harmonogramov, dodanie vriec a nálepiek
31.1.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.2.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.2.2012
Ing. Ján Blaho - EDISON, Vranov n/T
oprava vonkajšieho osvetlenia
15.2.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.2.2012
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
aktualizácia softvéru
29.2.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 02/2012
29.2.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 02/2012
29.2.2012
Anna Cupáková, Pavlovce nad Uhom
školenie
1.3.2012
IFO soft, v.o.s. Prešov
aktualizácia softvéru
1.3.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.3.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.3.2012
SHMÚ, a.s. Bratislava
hydrologické údaje
5.3.2012
Komunálna poisťovňa, a.s. Košice
združené poistenie majetku
12.3.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.3.2012
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
25.3.2012
Regionálne vzdelávacie centrum, n.o. Senica
publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve"
25.3.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
29.3.2012
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
upgrade softvéru + valec xerox
30.3.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 03/2012
31.3.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 03/2012
31.3.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – I.Q/2012
31.3.2012
RZMO "Zemplín" - michalovský región
členský príspevok na rok 2012
31.3.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.4.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.4.2012
VVS, a.s. Košice
vodné
5.4.2012
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – I.Q/2012
12.4.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.4.2012
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
16.4.2012
Slovgram, Bratislava
autorské práva
16.4.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.4.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.4.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.4.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za 1. štvrťrok 2012
24.4.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 2. štvrťrok 2012
24.4.2012
2U, s.r.o. Bratislava
vlajky SR a EÚ
24.4.2012
VVS, a.s. Košice
odborné stanoviská k projektovej dokumentácii
24.4.2012
Geodetické práce Smatana, s.r.o. Košice
zameranie obecného potoka
25.4.2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
26.4.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 04/2012
30.4.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 04/2012
30.4.2012
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
upgrade softvéru
30.4.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
30.4.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.5.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.5.2012
FZ Zemplínčane - Svojina, Michalovce
folklórne vystúpenie
13.5.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.5.2012
Ing. Ján Blaho - EDISON
oprava vonkajšieho osvetlenia
24.5.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
24.5.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
dodanie vriec
24.5.2012
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
30.5.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
dodanie nadob na odpad
31.5.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 05/2012
31.5.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 05/2012
31.5.2012
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
renovácia ZM
31.5.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
31.5.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.6.2012
Petit Press, a.s. Košice
inzercia
4.6.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
8.6.2012
Petit Press, a.s. Košice
inzercia
12.6.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.6.2012
Plutko, s.r.o. Michalovce
dopravná značka
21.6.2012
Jana Paľová, Michalovce
spracovanie Výročnej správy za rok 2011
25.6.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
27.6.2012
VVS, a.s. Košice
vodné
27.6.2012
VVS, a.s. Košice
vodné - ZŠ
27.6.2012
Zampro, s.r.o. Michalovce
trapézový plech
29.6.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 06/2012
30.6.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 06/2012
30.6.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – II.Q/2012
30.6.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.7.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
4.7.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
9.7.2012
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – II.Q/2012
14.7.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.7.2012
Ing. Vladimír Ladič, Michalovce
audit účtovníctva za rok 2011
16.7.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za 2. štvrťrok 2012
19.7.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 3. štvrťrok 2012
23.7.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.7.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.7.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
24.7.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 07/2012
31.7.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 07/2012
31.7.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
31.7.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.8.2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky - predfaktúra
2.8.2012
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
toner + servis PC
3.8.2012
Enviroline, s.r.o. Košice
projektová dokumentácia
6.8.2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
10.8.2012
Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS
Noviny Pod Bukovinou
13.8.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
14.8.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.8.2012
Ing. Ján Blaho - EDISON, Vranov n/T
oprava vonkajšieho osvetlenia
16.8.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 08/2012
31.8.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 08/2012
31.8.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
31.8.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.9.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
10.9.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.9.2012
Ing. Ján Blaho - EDISON, Vranov n/T
oprava rozhlasu
24.9.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 09/2012
30.9.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 09/2012
30.9.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – III.Q/2012
30.9.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
1.10.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.10.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.10.2012
VVS, a.s. Košice
vodné – Obchodný dom
4.10.2012
VVS, a.s. Košice
vodné – ZŠ
4.10.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
8.10.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za 3. štvrťrok 2012
12.10.2012
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
14.10.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.10.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
preddavok na činnosť SOÚ za 4. štvrťrok 2012
16.10.2012
Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce
nákup knižných publikácií
22.10.2012
Ing. Ján Poprik - JP media, Staré
aktualizácia web stránky – III.Q/2012
12.10.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.10.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.10.2012
VSE, a.s. Košice
odber elektrickej energie
23.10.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
26.10.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 10/2012
31.10.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 10/2012
31.10.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz odpadu z VKK
31.10.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.11.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.11.2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
5.11.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
6.11.2012
Martin Paľo MARPET SERVIS, Hatalov
vodoinštalačný materiál
13.11.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.11.2012
Slovenská národná knižnica, Martin
servisné poplatky
19.11.2012
RZMO "Zemplín" - michalovský región
Vzdelávaco-poznávací pobyt v Poľsku
22.11.2012
ZMOS Bratislava
členský poplatok
22.12.2012
Ing. Ján Blaho - EDISON, Vranov n/T
oprava vonkajšieho osvetlenia
23.11.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
29.11.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 11/2012
30.11.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 11/2012
30.11.2012
SPP, a.s. Bratislava
odber zemného plynu
1.12.2012
MK-soft, Prešov
technická podpora na rok 2013
3.12.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
3.12.2012
Minet, s.r.o. Michalovce
služba VoIP
10.12.2012
GEOLAND TOP, s.r.o. Sobrance
zámer pre zisťovacie konanie EIA
12.12.2012
Slovenský vodohospodársky podnik, o.z. Košice
nájom vodného toku za rok 2012
12.12.2012
T-Com, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
15.12.2012
MAS Duša, o.z. Strážske
členský príspevok za rok 2012
18.11.2012
MiCOMP, s.r.o. Michalovce
sieť OcÚ
18.12.2012
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
19.12.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 12/2012
31.12.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 12/2012
31.12.2012
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
hlásenia o vzniku odpadu – IV.Q/2012
31.12.2012
Ing. Ján Poprik – JP media, Staré
aktualizácia web stránky – IV.Q/2012
31.12.2012
SAD a.s., Michalovce
preprava žiakov
31.12.2012
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za IV. štvrťrok 2012
31.12.2012