Faktúry obce Oreské
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
príloha
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
stravné lístky
5.1.2011
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca 2010
10.1.2011
Petit Press, s.r.o. Bratislava
Zemplínsky korzár - predplatné
12.1.2011
Marta Rudňanská, Michalovce
práce podľa protokolu + dopravné
12.1.2011
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Práca, mzdy a odmeňovanie
18.1.2011
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca 2011
18.1.2011
INPROST, s.r.o. Bratislava
tlačivá - Daň z nehnuteľností
18.1.2011
MEVAKO, s.r.o. Rožňava
kuka nádoby
21.1.2011
MICOMP, s.r.o. Bratislava
USB flash, router
31.1.2011
Ján Korbulec - ELPRIEMO, Bánovce n/O
revízia
2.2.2011
Jana Paľová, Michalovce
monitoring Progr. rozpočtu 2010
11.2.2011
VSE, a. s. Košice
Obnov. zab. značky mont. pr. pl.
15.2.2011
IFO soft, v. o. s. Prešov
Upgrade progr. vybavenia agendy OcÚ
10.3.2011
Ing. Juraj Mojsej - Mochostav, Michalovce
stavebné práce
14.3.2011
DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
Almanach obce.info SK 2011
25.3.2011
PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice
detské ihrisko
23.5.2011
Marek Paľo MARPET SERVIS, Hatalov
kanalizačné rúry
7.10.2011
INPROST, s.r.o. Bratislava
Obecné noviny –predplatné na rok 2012
15.11.2011
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz NO – 12/2012
31.12.2011
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz ZKO – 12/2012
31.12.2011
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
odvoz DSO z VKK
31.12.2011
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
spracovanie hlásení za rza IV. štvrťrok 2011
31.12.2011
Mesto Michalovce - SOÚ
vyúčtovanie za IV. štvrťrok 2011
31.12.2011