27. máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny viac 
 26. máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny viac 
 25.máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny   viac 
 24.máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny   viac 
 23.máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny   viac 
 23. máj 2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 viac 
 23. máj 2022Záverečný účet obce za rok 2021 viac 
 16. máj 2022Oznámenie o vstupe na pozemok viac 
 12. máj 2022Pozvánka "Deň matiek 2022" viac 
 02. máj 2022Diplomová práca - dotazník viac 
 20. apríl 2022OR HaZZ v Michalovciach - odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru viac 
 28. marec 2021Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 viac 
 25. marec 2022Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Doložka právoplatnosti rozhodnutia č. 16159/2022/SSSVP/19984 viac 
 25. marec 2022OR HaZZ v Michalovciach - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru viac 
 18. marec 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 16. marec 2022Oznámenie viac 
 15. marec 2022Usmernenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach viac 
 15. marec 2022Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. - výzva viac 
 11. marec 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 07. marec 2022Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - rozhodnutie viac 
  zobraziť všetky >>>
         
         
         
         
         
         
         
 
Vývoz odpadu
TKO
7. 3. 2017
separovaný odpad
zmiešané plasty
16. 3. 2017
Cestovné poriadky

Michalovce – Oreské
– Staré – Strážske

a späť
Samospráva

Košický
samosprávny kraj
Rímskokat. cirkev
Rozpis sv. omší
  SOBD
  Úradné oznamy
  Harmonogram vývozu odpadu
  Súťaž pri príležitosti Dňa Zeme 2022
  návštev
 
1 online
  in-pocasie.sk
 
 
Google