29.november 2022Pozvánka " Mikuláš 2022" viac 
 28. november 2022Informácia o voľnom pracovnom mieste viac 
 21. november 2022Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 11. november 2022Referendum 2023 - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Oreské viac 
 11. november 2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre referendum, ktoré sa bude konať 21.01.2023 dňa viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Informácia pre voliča viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Vyhlásenie referenda na sobotu 21. januára 2023 viac 
 07. november 2022Verejná vyhláška - rozhodnutie /"Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť" viac 
 02. november 2022Komunálne voľby 2022 - výsledky viac 
 27.október 2022Verejná vyhláška - rozhodnutie /"Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť" viac 
 29. september 2022Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK - volebný obvod č. 7 - Michalovce viac 
 29. september 2022Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu KSK viac 
 29. september 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 26. september 2022Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko" viac 
 19. september 2022Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania /konania v predčasovom užívaní/ a nariadenie ústneho pojednávania - "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko" viac 
 14. september 2022Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce viac 
 14. september 2022Voľby 2022 -  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva viac 
  zobraziť všetky >>>
         
         
         
         
         
         
         
 
Vývoz odpadu
TKO
7. 3. 2017
separovaný odpad
zmiešané plasty
16. 3. 2017
Cestovné poriadky

Michalovce – Oreské
– Staré – Strážske

a späť
Samospráva

Košický
samosprávny kraj
Rímskokat. cirkev
Rozpis sv. omší
  Referendum
  SOBD
  Úradné oznamy
  Harmonogram vývozu odpadu
  Súťaž pri príležitosti Dňa Zeme 2022
  návštev
 
1 online
  in-pocasie.sk
 
 
Google